به قلم :  پریسا   جمعه 30 تیر 1391   03:22 ب.ظ  

هیچ قومی مانند ایرانیان زود و آسان راه و رسم بیگانه را فرا نمیگیرد."هردوت"

آیینی که بعد از زرتشت به نام او نامیده شد همان اندیشه های او نیست بلکه همان صورت قدیم مزدا پرستی است که تحل دینی زرتشت در آن نادیده گرفته شده است."پرفسور گریشمن"

 

فرهنگ ایرانیان از دیرباز با موسیقی و آواز ورقص و پایکوبی آمیخته بود.جشن های بزرگ که در آنان گروه های نوازنده با چنگ نی دف و تبل می نواختند و می خواندند.

"ویل دورانت . تاریخ تمدن.

 
طبقه بندی: سخنان زیبا،
نظرات