به قلم :  پریسا   شنبه 4 شهریور 1391   05:10 ق.ظ  

سرود های اهورایی مانترا، در گات ها، شیرین ، اندیشه زا و آموزنده است. این سرود ها ،از آفرینش و روش درست زیستن سخن می گویند.گوهر هستی و وجود ، آفرینش وآفریننده، روش درست زندگانی و نتایجی که الگو های گوناگون رفتاری بار است، موضوع هایی است که در گات ها درباره آنها سخن گفته شده است.هر کس در باور و گزینش روش زندگی خود با توجه به نتایجی که برهر گونه رفتاری بار است آزاد است. گات ها بهترین الگوی رفتاری را سفارش می کند.زیرا خوشبختی را برای برگزینندگان آن روش به ارمغان می آورد.گات ها می گوید دانایان روش خوب و نابخردان روش بد را انتخاب می کنند.

گات ها ،منطقی ، عملی ، جهانی ، ابدی و انسانی است.


طبقه بندی: فلسفه زرتشت،
برچسب ها: گات ها، مانترا،
نظرات