به قلم :  پریسا   چهارشنبه 8 شهریور 1391   08:58 ب.ظ  

در باره محل تولد زرتشت اختلاف نظر است .بنا به گفته اوستا ، محل تولد زرتشت ، ساحل رودخانه دارجا در اَیریان وَئیجَهِ بود. محل ایریان وئیجه با دقت بر روی نقشه جغرافیایی تعیین نشده است .اگر منظور از آن سرزمینی باشد که در آن فرهنگ و زبان های ایرانی نفوذ داشتند ، این منطقه شامل آسیای مرکزی ، شمال غربی پاکستان ، افغانستان ، ایران وعراق می شود.سخن در باره شهر یا ناحیه ای از این سرزمین است که زرتشت در آن متولد شد و دین نو را تبلیغ کرد.عده ای از دانشمندان ، زرتشت را از شمال غرب و یا غرب ایران ویج می دانند از جمله بارتولمه ، گلدنر و جکسن ، او را از آذربایجان غربی ، هرتسفلد و هرتل او را از غرب ایران می دانند .عده بیشتری از دانشمندان ، او ار شمال شرقی و شرق ایران می دانند.از جمله نیبرگ ، لومل ، مری بویس ، هنتیس ، زهنر و شهبازی او را از آسیای مرکزی ( خوارزم و خیوه ) و شمال افغانستان ، "مولتون"، "گیگر" خراسان و سیستان ، و هنینگ ،هومباخ ،کریستینسن ، میلز از شمال شرقی دانسته اند.درآن زمان در شرق و غرب ایران ویج دو لهجه مختلف وجود داشت . و زبان گاتها ، لهجه و زبان شرق ایران است .بنابراین باید پذیرفت که : "اشوزرتشت از شرق ایران و در ساحل رودخانه سیحون متولد شده است .اوستا از رودخانه دارجا نام می برد که امروز همان سیحون دانسته می شود.محل تبلیغ دین هم در بلخ (باکتریا)، شمال خراسان و افغانستان بوده است .همه این مناطق جز ایران ویج بوده است.بعضی دانشمندان نظر داده اند که شهر ری (رَغَ) در اوستا نزدیک تهران محل تولدزرتشت بوده است که درست به نظر نمی رسد.بعضی شهر ری را مرکز مذهبی و تبلیغ زرتشت دانسته اند که آن هم مستند نیست .مطالعات اخیر پرفسور ریچارد فرای او را معتقد کرده است که اشوزرتشت از سیستان بوده است و در باکتریا به تبلیغ دین پرداخته است.بنا به سنت زرتشتی ، اشوزرتشت در بلخ هنگامی که سرگرم پرستش اهورامزدا بود ، به دست "توربراتور"(توربَراَدروریش)کشته شد.در آن زمان زرتشت 77 سال داشت.     
طبقه بندی: فلسفه زرتشت،
برچسب ها: زرتشت، پرفسور ریچارد فرای، رودخانه سیحون، اوستا، رود دارجا، بلخ، شهر ری، خوارزم، هرمزد،
نظرات