به قلم :  پریسا   چهارشنبه 15 شهریور 1391   03:33 ب.ظ  

نام این شاه را چنین نوشته اند:

1-در کتیبه های خود او و شاهان هخامنشی خشایارشاه به زبان شوشی ،((خشرشا)).

2- در نسخه بابلی کتیبه های هخامنشی ((خشی یَرشی))

3-در یکی از استوانه های بابلی ((خَرشا ای شیا))

4- به زبان مصری ((خشی یَرشَ))

5- در کتاب عزرا و استر ودانیال(( اَخَش ورش))

6-هرودوت و دیودور و بعضی مورخین دیگر یونانی(( کسرک سس))

7- ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه ( صفحه 89) در فهرست ملوک کلدانی (( اَخشیرش)) ودر فهرست ملک ملوک کبار فارس (صفحه111)

(( اَخَشَ ویرش بن داراوهو خسرو الاول))

8- کتاب طبری (( اَخَش ورش لَن کیرش بن جاماسپ)) (صفحه 650،و صفحه 652)

9-ابولفرج عبری در کتاب مختصرالدول (( اَخَشیروش بن داریوش))

10-به زبان ارمنی (( کسرسس))

11- در اروپا این شاه  را موافق نام یونانی شده اش ((کزرک سس)) و بعضی ((کسرسس)) می نامند.

در داستان های باستانی نام این شاه به کلی فراموش شده.بنابر آنچه گفته شد ،  او را باید، چنانکه در کتیبه های هخامنشی نوشته اند، خشیارشا نامید. خشیار شا چنانکه گفته شد پسر داریوش اول ار آتوسا دختر کوروش بود و در سن 35 سالگی به تخت پادشاهی نشست.
طبقه بندی: هخامنشیان،
برچسب ها: خشایارشاه، آتوسا، داریوش، کتیبه های هخامنشی، کتاب عزرا، هرودوت، ابوریحان بیرونی، کتاب آثارالباقیه، خشرشا، خشی یرش، نام وسب خشایارشاه،
نظرات