به قلم :  پریسا   پنجشنبه 27 تیر 1392   01:58 ب.ظ  

         


در هر ماه ، یک بار نام روز و ماه یکی هستند . زرتشتیان این روزها را جشن می گرفتند و شادی می کردند . این دوازده جشن به نام ماه ها، فَروردینگان (19 فروردین ) ، اُردیبهشتگان (2 اردیبهشت گاهنامه کنونی ایران و 3 اردیبهشت گاهنامه زرتشتی )،خردادگان (4خرداد کنونی و 6 خرداد زرتشتی) ، تیرگان (10تیر کنونی و 13 تیر زرتشتی ) ، امردادگان ( 3امرداد کنونی و 7 امرداد زرتشتی)،شَهریورگان (30 امرداد کنونی و 4 شهریور زرتشتی)، مهرگان ( 10 مهر کنونی و16 مهر زرتشتی) ، آبانگان ( 4 آبان کنونی و 10 آبان زرتشتی) ، آذرگان (3 آذر کنونی و 9 آذر زرتشتی ) ، دِیگان ( 25آذر ، 2 و9دی کنونی و 8 ، 16 و 24 دی زرتشتی ) ، بَهمنگان (26 دی کنونی و 2 بهمن زرتشتی ) و اِسفندگان (29 بهمن و5 اسفند زرتشتی ) خوانده می شود .

از میان این جشن ها ، جشن مهرگان جنبه ملی دارد که پیش از این در همین وبلاگ درباره آن توضیح دادیم.بزرگترین جشن های زرتشتیان ( ایران باستان)، نوروز بود که با اعتدال ربیعی همراه است .هنگامی که خورشید روی مدار استوا قرار می گیرد و روز وشب برابر می شوند .این روز اول فروردین برابر، 21 مارچ است . جشن مهرگان که دومین جشن بود که با اعتدال پاییزی همزمان بود . ( این اعتدال در روز 23 سپتامبر برابر با اول مهر است ومهرگان ده روز دیرتر یعنی روز مهر ازمهرماه

که دهم مهر باشد جشن گرفته می شود . بعد از این دو جشن ،جشن های تیرگان و دیگان مهم بودند. جشن تیرگان برابر با روزی است که خورشید در دورترین نقطه شمالی ازاستوا قرار دارد و بزرگترین روز و کوتاهترین شب است ( این روز حدود 22 جون است که برابراول تیر می باشد و جشن تیرگان ده  روز دیرتر در دهم تیر است) و جشن دیگان که خورشید در دور ترین نقطه جنوبی از استوا قرار دارد و بزرگ ترین شب و کوتاه ترین روز است( این روز حدود 22دسامبر و جشن دیگان در روز 23 دی ماه روز دی به آذر دی ماه برابر 23 دسامبر برگزار می شود. )

جز این روزها، زرتشتیان روز خرداد فروردین ماه ( روز ششم فروردین ) را که روز تولد اشوزرتشت است را جشن می گیرند و این همان است که ابوریحان از آن به عنوان نوروز بزرگ نام می برد.

برگرفته از کتاب : دیدی نو از دینی کهن( فلسفه زرتشت)- انتشارات جامی


طبقه بندی: فلسفه زرتشت،
برچسب ها: جشن های ماهانه زرتشتیان، جشن مهرگان، جشن دیگان، جشن امردادگان، جشن سده، جشن بهمنگان، جشن تیرگان،