به قلم :  پریسا   دوشنبه 31 تیر 1392   07:16 ب.ظ  
                          

 

   مدت حکومت

 آرامگاه

   کوروش بزرگ

   30 سال

   پاسارگاد

   کمبوجیه

   7 سال

   پاسارگاد

   گئومات مغ

   7 ماه

   ؟

داریوش بزرگ

   36 سال

   نقش رستم

   خشایارشا

   21 سال

   نقش رستم

   اردشیر اول

   21 سال

   نقش رستم

   خشایارشا دوم

   2 ماه

   ؟

   سغدیان

   6 ماه

   ؟

   داریوش دوم

   19 سال

  نقش رستم

   اردشیر دوم

   45 سال

   پارسه

   اردشیر سوم

   21 سال

   پارسه

   ارسس ( ارشک )

   2 سال

   ؟

   داریوش سوم

   6 سال

   ؟

برگرفته از  : کتاب کوروش کبیر افتخار تاریخ
طبقه بندی: کوروش بزرگ، هخامنشیان،
برچسب ها: ارسس، ارشک، داریوش بزرگ، کمبوجیه، اردشیر دوم، گئومات مغ، پادشاهان هخامنشی،