به قلم :  پریسا   سه شنبه 1 بهمن 1392   11:06 ب.ظ  

   مهندسین هخامنشی راز استفاد ه از عدد پی (...3/14) را دو هزار و پانصد سال قبل کشف کردند. عدد پی از تقسیم محیط دایره بر قطر آن بدست می آید و کشف آن جزو مهم ترین کشفیات ریاضیات است.

عبد العظیم شاه کرمی متخصص سازه و ژئوفیزیک و مسئول بررسی های مهندسی در تخت جمشید در این باره به اشکال مخروطی شکل و حجم های مخروطی اشاره کرده که ساخت آنان بدون پی بردن به عدد پی غیر ممکن بوده است.

دقت و ظرافت در ساخت ستون های دایره ای تخت جمشید نشان می دهند که مهندسان این سازه عدد پی را تا چندین رقم اعشار محاسبه کرده بودند. آنان ابتدا مقاطع دایره ای را به چندین بخش مساوی تقسیم کرده و پس در داخل هر قسمت تقسیم شده

هلالی معکوس رسم میکردند . این کار آن ها را قادر می ساخت  که مقاطع بسیار دقیق ستون های دایره ای را به دست آورند.

محاسبات اخیر مهندسان سازه تخت جمشید را در محاسبه ارتفاع ستون ها ،نحوه ساخت آن ها و فشاری که باید تحمل کنند و توزیع تنش در مقاطع ستون ها یاری می کرد. هم اکنون دانشمندان در بزرگ ترین مراکز علمی و مهندسی  جهان چون (( ناسا)) برای ساخت فضا پیماها و استفاده از اشکال مخروطی توانسته اند عدد پی را تا چند رقم اعشار محاسبه کنند . کشف آن را به غیاث الدین محمد کاشانی  دانشمند ایرانی و بعد پاسکال نسبت داده اند .

 

نقل از روزنامه همشهری – 83                        

 برگرفته از کتاب کوروش کبیر حقیقت تاریخ .

 

                                                      
طبقه بندی: هخامنشیان،
برچسب ها: راز عددپی، چگونگی کشف عدد پی، مهندسی و سازه در روزگارهخامنشیان، ستون های تخت جمشید،