به قلم :  پریسا   یکشنبه 5 مرداد 1393   10:49 ب.ظ  

یونانیان کلمه پلیس را به بسیاری از شهر های یونانی یا شهرهایی که وقتی در تصرف یا تحت نفوذ داشته اند داده اند  

ونظایر بسیاری دارد که برای نمونه نام چند شهر را ذکر می کنیم .


هلیوپلیس Helievpolis

این شهر در مصر قدیم ساحل شرقی نیل یازده کیلومتری قاهره فعلی قرار دارد.


کورو پلیسKurupolis

این شهر در نزدیکی رودخانه سیحون و به دست کوروش کبیر ساخته شد.


نئوپلیس Neopolis

این شهر هم در مصر قرار داشته و اغلب مسکن یونانی ها در آن بوده است.


نیلوپلیسNilopolis

در ایالت ارکادی معبد بزرگ و مراسم مذهبی رود نیل آنجا به عمل می آمده.


هفیستوپلیس Hephaistopolis

معبد بزرگ که محل پرستش خداوند آتش بوده است.


لئون تو پلیسLeontopolis(شهر شیر)

شهری که اسکندر ملعون در مصر ساخت و بعد ها به اسکندریه معروف شد.


تری پلیسTripolis

یونانی ها به سه شهرفینیقیه(آراد-صور-صیدا)نزدیک جبل لبنان نام دادند.

پرس پولیس (تخت جمشید)نامی که مورخین بعد از اسلام و نویسندگان و سرایندگان شاهنامه ها به خصوص حضرت فردوسی بزرگ به کاخ پارسه داده است.یک جهت آن هم این بود که چون این همه سنگ های گران وزن و پر حجم به کار رفته و آنجا را از عهده بشر خارج دانسته کار دیوان که در بند جمشید پادشاه باستانی و به فرمان او بوده اند، پنداشتند.

 
طبقه بندی: اماکن تاریخی،
برچسب ها: Helievpolis، Kurupolis، Neopolis، Nilopolis، Hephaistopolis، Leontopolis، Tripolis،